İş Birliği Yapılan STK'lar

Alternatif Yaşam Derneği (AYDER)


Alternatif Yaşam Derneği, Türkiye’deki engellilere ve bütün dezavantajlı gruplara yönelik “engellilik” olgusuna alternatif çözümler öneren, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreterek, engelsiz Türkiye’ye doğru giden yolda üzerine düşen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. AYDER fiili kuruluş tarihi olan 2002 yılı öncesinden başlayarak Dalmak Özgürlüktür, Alternative Camp, Reha İstanbul Fuarı, Engelsiz Turizm ve Düşler Akademisi gibi birçok yenilikçi proje planlanmış ve hayata geçirilmiştir. AYDER Ashoka Ağı içinde yer almaktadır.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)


AÇEV 1993 yılında kuruluşundan bu yana, “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik, erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri vermektedir. AÇEV, sosyoekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar, anne babalar, okuma yazma bilmeyen yetişkinler olarak belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel programları geliştirmektedir. Bu programları çeşitli işbirlikleriyle hayata geçirmektedir.

Aydın Doğan Vakfı


Temelleri 1996 yılında atılan Aydın Doğan Vakfı’nın kuruluş amacı, tarafsız ve doğru bilginin ulaşılabilir olması, toplumun sorunlarını özgür ve adil bir biçimde çözümleyebilmesi, eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için yatırımlar yapılması ve buna yönelik çalışmaları desteklemektir. Kamu yararı gözetilerek yapılan Vakıf faaliyetleri eğitim, kültür, kamu sağlığı, bilimsel araştırma, spor ve ekonomi alanlarında yoğunlaştırılmıştır.

Bilim Kahramanları Derneği


Bilim Kahramanları Derneği, Bilimin toplumsal yaşamın odağında yer aldığı bir dünya ufkuyla yola çıkan. Bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel farkındalığın toplumun her kesiminde yayılması ve teşvik edilmesi için çalışmalar yapan, çocuk ve gençlerin erken yaşta bilimle buluşmalarını sağlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)


Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), kurulduğu 1979 senesinden beri, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve yeni medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin %95’ini biraya getiren bilişim sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olup, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. 200'den fazla üyesi, Türkiye'de yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı


Cevdet İnci Eğitim Vakfı / İnci Vakfı, 1985 yılından bu yana toplumda yaşam boyu eğitim felsefesiyle, ülkemizin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasına destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Ege Bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’de “Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” mottosu ile eğitim- öğretim ekosistemini desteklemeye yönelik "Eğitim, Teşvik ve Ağ Kurma Programları"nı geliştirmektedir.

Darüşşafaka Cemiyeti


Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla varlığını sürdürmektedir. “Şefkat Yuvası” anlamına gelen Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızı on yaşındayken ailelerinden emanet almakta; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunmakta ve düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmektedir. Bugün ülkemizin dört bir yanından, sınavla seçilen 1.000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirinceye kadar sekiz yıl süreyle tam burslu, yatılı, kolej eğitimi görmektedir. Cemiyet, üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürmektedir.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA)


TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve bir avuç deniz sevdalısıyla birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir.

Genç Hayat Vakfı


Hedef kitlesini 11-18 yaş grubundaki bireylerin oluşturduğu Genç Hayat Vakfı 2008 yılından bu yana yaptığı araştırma, proje ve eğitimlerle gençlik ile ilgili konularda strateji ve politika oluşturulmasına yardımcı olacak çalışmalar yapmaktadır. Genç Hayat, tüm çalışmalarında genci merkeze alarak, gencin iletişimde olduğu herkesle çalışmalar yürütmektedir.

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD)


GYİAD, 1986 yılında genç is insanları ve yöneticilerinin ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretmek ve onları çeşitli platformlarda temsil etmek amacıyla kurulmuştur. Toplum üzerinde genç is insanları ve yöneticilerinin siyasi ve ekonomik etkisini artırmak için çalışmalar yapan, yaratıcı girişimcilik projelerini destekleyen ve hızla büyüyen, etkili ve öncü bir sivil toplum örgütüdür. Bununla beraber sosyal sorumluluk projeleri üretmek, üyeler arası ticari ilişki ve işbirliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapmak ve sektörel sorunların çözümüne yönelik projeler geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hayata Destek Derneği


Hayata Destek, afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete hazırlık, risk azaltma, acil müdahale ve iyileştirme çalışmaları yapan bölgesel bir insani yardım kuruluşudur. Dernek, bu çerçevede Türkiye’de son yıllarda yaşanan afetler sonrasında olduğu gibi acil yardım çalışmalarında bulunmakta; afet yönetimi alanında çalışan kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler, toplantılar ve atölyeler düzenlenmektedir.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)


2015’te kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan İKSV, İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)


Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakıf, maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır. Çocukların tedavi süreçlerinde Aile Evi’nde ve çocuk hematoloji-onkoloji servislerinde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak etkinlikler yürütmektir.

Maya Vakfı


Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle kurulmuştur. Herkesin insanca yaşamayı ve gelecek umudu taşımayı hak ettiğine inanan vakıf, 5-18 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Geliştirirken Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Programıyla savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, yaratıcı sanat terapisi ve sosyokültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği vermekte ve çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına destek olmaktadır.

Özel Olimpiyatlar Türkiye


Temelleri 1982 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı’nın önderliğinde atılan Özel Olimpiyatlar Türkiye, tüm dünyada 170 ülkeye yayılmış 225 kurumu kanalıyla, 4,4 milyon kişiye ulaşan Uluslararası Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek kuruluşudur. Özel Olimpiyatlar Türkiye, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirip, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sağlamaktadır. Bu şekilde özel sporcuların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına, toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedeflemektedir.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV)


Öğretmen Akademisi Vakfı, öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek sağlamak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur. Türkiye’de bu alana odaklanmış ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. ÖRAV, vakıf merkezi ve Türkiye’nin her yöresinde görev yapan 250 eğitimciden oluşan ekibiyle, 81 ilde görevli 180.000’den fazla öğretmene ve eğitim yöneticisine eğitim programlarımızı ücretsiz olarak ulaştırmış ve yeni öğretmenlere ulaşmak için çalışmalarını devam ettiriyor.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)


TEMA, sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta ülke toprakları olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşudur. Başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışan TEMA Ashoka Ağı içinde yer almaktadır.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı


Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Vakfın vizyonu, Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)


Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamaktadır. 2002 yılında bir grup genç ve yetişkinin başlattığı bir girişim olan Toplum Gönüllüleri Vakfı, 15 yılın sonunda Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerine, binlerce gönüllüye ve onların aracılığıyla yüz binlerce insana ulaşmıştır. Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenmekte, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarına yardımcı olmakta ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

Türk Eğitim Vakfı (TEV)


Vehbi Koç’un önderliğinde 205 hayırsever tarafından 1967 yılında kurulmuş olan Türk Eğitim Vakfı’nın en önemli hedefi insan kaynağını bilgiyi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise insanların “Çağdaş Türkiye” idealine ve insanlığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla olanaklarını yöneltecekleri alanların hazırlanmasıdır. TEV bu amaçla başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermekte; okullar, öğrenci yurtları ve kütüphaneler inşa etmektedir. TEV ayrıca öğrencilerin çalışmalarını teşvik etmek için ödüller vermekte ve eğitim alanında bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)


Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan TÜRKONFED; gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alan TÜRKONFED çatısı altında 25 federasyon, 190 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV)


Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), merkezi İstanbul’da bulunan ve “Türkiye’yi bilgi toplumuna dönüştürme” temel amacı ile çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. 14 Nisan 1995 tarihinde, 114 kurum ve bu kurumlara üye 178 kişi tarafından kurulan bugün itibarıyla 400’ün üzerinde üyesi bulunan vakfın hedefi; Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşebilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkıda bulunmak, bilimsel araştırma ve geliştirme etkinlikleri gerçekleştirmek ve özellikle yeni teknolojilerin sosyal ve ekonomik yaşam üzerine etkilerini inceleyip nitelikli & saygın paydaşlar ile birlikte projeler üretmek ve uygulamalarını sağlamaktır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)


TEGV’in amacı ilköğretim çağı çocuklarının cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır. Vakıf, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve 'Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü' kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirmektedir.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)


Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Türkiye’de hazır giyim sanayisinin gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, sektöre öncülük etmek, yurtdışında tanıtmak ve sektörel iş birliğini sağlamak amacıyla 1976 yılında kurulmuş bir meslek kuruluşudur.  TGSD üyesi firmalar, ihracatın büyük bir bölümünü gerçekleştiren, ağırlıklı olarak AB ve ABD’ye ihracat yapan sektörün önde gelen ihracatçılarıdır.

Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN)


Türkiye'de İnsan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 3 bine yaklaşan üye sayısı ile özel sektörde istihdam edilen yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 1147 kuruma ulaşarak İnsan Yönetimi alanındaki profesyonellerin gereksinimlerine 49 yıldır hizmet sunmaktadır. İstanbul Merkezi’ne bağlı 5 bölgede şubesi bulunan PERYÖN, istihdama katkı sağlayan, mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük etmektedir. İş dünyası, kamu, üniversite üçgeninde bağlayıcı, güçlendirici çalışmalar gerçekleştiren PERYÖN, uygulamaları ile mesleki eğitimin yaygınlaşmasına ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlamaktadır.

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)


Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 15.01.1999 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Vakfın ana sponsoru Akın Ailesi ve Akfen Holding’tir.

TİKAV tarafından desteklenen Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye (The International Award For Young People-Turkey) ise 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programın amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. 1956 yılından bu yana, 130 ülkede ve bölgede, milyonlarca genç Ödül Programı’na katılmıştır

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)


Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)


Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler. KAGİDER kadın girişimciliğini, kadınların eşitsiz ve dışlanan toplumsal konumlarının değişmesi ve bu sayede ekonomik güçlenme ile kadın güçlenmesini sağlayacağı için destekler. Kadın girişimcilerin sağlayacağı faydalar, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı verecektir. Kuruluşundan bu yana yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaşla, bu amaca yönelik proje ve çalışmalar geliştirmekte ve yürütmektedir. Yaklaşık 300 üyesi bulunan KAGİDER, vizyonu ve misyonu doğrultusunda, kadın girişimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği vermekte, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda savunu çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK)


1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, dünya çapında yaptığı araştırmalar sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da 37 dönüm arazi üzerinde, Bolluca Çocuk Köyü’nü hizmete açmıştır.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer)


1991 yılında kurulan Kalder, Çağdaş Kalite Felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılmasını, kalite bilincinin yerleştirilmesini, Kaliteli çalışmanın teşvikini, dış piyasada rekabet olanaklarının artırılmasını, sanayi ve hizmet sektörüne bu konuda teknik yardım ve koordinasyonun sağlanmasını benimsemiştir.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı


1989 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, günümüze kadar yaklaşık 20 bin çocuğa ve ailelerine rehabilitasyon ve eğitim desteği vermiş ve bir yandan toplumda Cerebral Palsy farkındalığı yaratmak için çalışmalar yürütmüştür. Vakfın amacı, Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyetlerde bulunmaktır. Bunların yanı sıra, çocukların ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir.

Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı - TOÇEV


TOÇEV, 1994 yılında 5 çocuğun eğitim hayatını değiştirmek için yola çıkış hikayesi ile kurulmuştur. İstanbul’da eğitimlerine destek oldukları çocuklar ile başlayan serüvende Türkiye’ye açılımı, 1998 yılında gerçekleştirdikleri Tunceli seyahatiyle başlamıştır. GAP Bölgesine gidilerek o bölge ihtiyaçları için projeler geliştirilmiş ve kampanyalar düzenlenmiştir. Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklara tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek vermektedir. “Okumak her çocuğun hakkıdır” diyerek çıktıkları yolda her çocuğu birey olarak kabul edip, onların kültürlü, bilgili, uyumlu, üretken olmaları ve toplumsal hayata kazandırılmaları için çalışmaktadır.

Yuva Derneği


2010 yılında kurulan YUVA Derneği, ekoloji, insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularını beraberce ele alan ve amaçlarına ulaşmak için yetişkin öğrenmesi yolunu benimsemiş bir sivil toplum kuruluşudur. Yuva Derneği, sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme odaklı faaliyetler yürütüyor ve katılımcı eğitim yöntemlerini desteklemektedir.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER)


Zücaciyeciler Derneği-ZÜCDER 2004 yılında kurulmuştur. Kendi faaliyet alanlarının duayen firmalarını bir araya getiren ZÜCDER, Türkiye’de porselen, seramik, cam, plastik, çelik eşyadan, hediyelik eşyaya kadar çok çeşitli ürün grubunda faaliyet gösteren üretici, ihracatçı, ithalatçı ve perakende firmalarının tek temsilcisidir. Sektörün en önemli üretici, ithalatçı, toptancı, distribütör, perakendeci firmaları derneğin üyesidir. Sayıları 400’ü geçen, ürün ve hizmetlerinde dünya standartları kalitesinde özgün tasarımları olan ve tüm dünyadaki rakipleri ile rekabet edebilen Türkiye Zücaciye Sektörü’nü oluşturan üyelerimiz TSE, ISO gibi yerli, CE, TÜV ve benzeri birçok uluslararası kalite belgesinin sahibidir.