2021 İş Birliği Yapılan STK'lar

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)


AÇEV 1993 yılında kuruluşundan bu yana, “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik, erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri vermektedir. AÇEV, sosyoekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar, anne babalar, okuma yazma bilmeyen yetişkinler olarak belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek bilimsel programları geliştirmektedir. Bu programları çeşitli işbirlikleriyle hayata geçirmektedir.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD)


Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), kurulduğu 1979 senesinden beri, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve yeni medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin %95’ini biraya getiren bilişim sektörünün en büyük sivil toplum kuruluşu olup, ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer almaktadır. 200'den fazla üyesi, Türkiye'de yıllık 30 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir.

Cevdet İnci Eğitim Vakfı


Cevdet İnci Eğitim Vakfı / İnci Vakfı, 1985 yılından bu yana toplumda yaşam boyu eğitim felsefesiyle, ülkemizin çağdaş eğitim düzeyine ulaşmasına destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir. Ege Bölgesi başta olmak üzere, tüm Türkiye’de “Eğitime Destek, Geleceğe Hizmet” mottosu ile eğitim- öğretim ekosistemini desteklemeye yönelik "Eğitim, Teşvik ve Ağ Kurma Programları"nı geliştirmektedir.

Darüşşafaka Cemiyeti


Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla varlığını sürdürmektedir. “Şefkat Yuvası” anlamına gelen Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızı on yaşındayken ailelerinden emanet almakta; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunmakta ve düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmektedir. Bugün ülkemizin dört bir yanından, sınavla seçilen 1.000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirinceye kadar sekiz yıl süreyle tam burslu, yatılı, kolej eğitimi görmektedir. Cemiyet, üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürmektedir.

DenizTemiz Derneği (TURMEPA)


TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 tarihinde Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve bir avuç deniz sevdalısıyla birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)


2015’te kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan İKSV, İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV)


Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), 2000 yılında çocukları tedavi görmekte olan aileler ile hekimlerinin bir araya gelmeleriyle kuruldu. Vakıf, maddi sorunları nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlayarak, kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan psikolojik destek ve çocuk psikolojisine uygun tedavi ortamı sağlamaktadır. Çocukların tedavi süreçlerinde Aile Evi’nde ve çocuk hematoloji-onkoloji servislerinde psikolojik, sosyal, fiziksel ve tıbbi açıdan yaşam kalitelerini arttıracak etkinlikler yürütmektir.

Maya Vakfı


Maya Vakfı özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle kurulmuştur. Herkesin insanca yaşamayı ve gelecek umudu taşımayı hak ettiğine inanan vakıf, 5-18 yaşındaki çocuklar ile gençlerin zihinsel, fiziksel ve akademik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Geliştirirken Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Programıyla savaş, göç, kayıp, şiddet gibi nedenlerle travmaya maruz kalan çocuklara, yaratıcı sanat terapisi ve sosyokültürel aktiviteler aracılığıyla rehabilitasyon desteği vermekte ve çocukların sahip oldukları potansiyeli ortaya koymalarına, kendilerini özgürce ifade etmelerine, yaratıcı düşünce geliştirip üretken olmalarına destek olmaktadır.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı


Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinde kurulmuştur. Vakfın vizyonu, Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)


Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), gençliğin enerjisini toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlayan bir değişim ve dönüşüm projesidir. Aralık 2002’de kurulan TOG, gençlerin öncülüğünde ve yetişkinlerin rehberliğinde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi amaçlamaktadır. 2002 yılında bir grup genç ve yetişkinin başlattığı bir girişim olan Toplum Gönüllüleri Vakfı, 15 yılın sonunda Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerine, binlerce gönüllüye ve onların aracılığıyla yüz binlerce insana ulaşmıştır. Toplum Gönüllüsü gençler, üniversitelerinde kulüp, topluluk veya grup olarak örgütlenmekte, belirledikleri ihtiyaçlara göre sürdürülebilir sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmektedir. Bu projeler, sadece topluma katkı sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda gençlerin sorumluluk sahibi aktif bireyler olmalarına yardımcı olmakta ve kişisel gelişimlerini desteklemektedir.

Türk Eğitim Vakfı (TEV)


Vehbi Koç’un önderliğinde 205 hayırsever tarafından 1967 yılında kurulmuş olan Türk Eğitim Vakfı’nın en önemli hedefi insan kaynağını bilgiyi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise insanların “Çağdaş Türkiye” idealine ve insanlığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla olanaklarını yöneltecekleri alanların hazırlanmasıdır. TEV bu amaçla başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs vermekte; okullar, öğrenci yurtları ve kütüphaneler inşa etmektedir. TEV ayrıca öğrencilerin çalışmalarını teşvik etmek için ödüller vermekte ve eğitim alanında bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)


Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. Bağımsız ve gönüllü yapısı dikkate alındığında Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olan TÜRKONFED; gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alan TÜRKONFED çatısı altında 25 federasyon, 190 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)


TEGV’in amacı ilköğretim çağı çocuklarının cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır. Vakıf, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve 'Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü' kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirmektedir.

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA)


TEMA, sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta ülke toprakları olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşudur. Başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışan TEMA Ashoka Ağı içinde yer almaktadır.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD)


Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Türkiye’de hazır giyim sanayisinin gelişmesi için gerekli ortamı hazırlamak, sektöre öncülük etmek, yurtdışında tanıtmak ve sektörel iş birliğini sağlamak amacıyla 1976 yılında kurulmuş bir meslek kuruluşudur.  TGSD üyesi firmalar, ihracatın büyük bir bölümünü gerçekleştiren, ağırlıklı olarak AB ve ABD’ye ihracat yapan sektörün önde gelen ihracatçılarıdır.

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV)


Akfen Holding’in sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirmek üzere Akın Ailesi tarafından 15.01.1999 tarihinde Ankara’da kurulmuştur. Vakfın ana sponsoru Akın Ailesi ve Akfen Holding’tir.

TİKAV tarafından desteklenen Uluslararası Gençlik Ödülü-Türkiye (The International Award For Young People-Turkey) ise 14 ile 24 yaşları arasındaki tüm gençlerin katılabileceği heyecanlı bir kişisel gelişim programıdır. Programın amacı gençleri, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır. 1956 yılından bu yana, 130 ülkede ve bölgede, milyonlarca genç Ödül Programı’na katılmıştır

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ( Türkiye İMSAD)


Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurt içi ve yurt dışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek, Türkiye’de örneği olmayan bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer)


1991 yılında kurulan Kalder, Çağdaş Kalite Felsefesinin ülkemizde etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılmasını, kalite bilincinin yerleştirilmesini, Kaliteli çalışmanın teşvikini, dış piyasada rekabet olanaklarının artırılmasını, sanayi ve hizmet sektörüne bu konuda teknik yardım ve koordinasyonun sağlanmasını benimsemiştir.

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (KORUNCUK)


1979 yılında gönüllü kişiler tarafından kurulan Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı (TKMCV), her çocuğun şefkat, sevgi ve anlayış görme, yeterli beslenme ve sağlıklı bir ortamda yaşama, oyun ve eğlence olanaklarından yararlanma, çağdaş bir eğitim alma ve yeteneklerini geliştirme, kısaca insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğuna inanmaktadır. Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı, dünya çapında yaptığı araştırmalar sonucunda ‘’Çocukköyü’’ modelini örnek alarak 1992 yılında, İstanbul Bolluca’da 37 dönüm arazi üzerinde, Bolluca Çocuk Köyü’nü hizmete açmıştır.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı


1989 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan tarafından kurulan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, günümüze kadar yaklaşık 20 bin çocuğa ve ailelerine rehabilitasyon ve eğitim desteği vermiş ve bir yandan toplumda Cerebral Palsy farkındalığı yaratmak için çalışmalar yürütmüştür. Vakfın amacı, Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlere teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyetlerde bulunmaktır. Bunların yanı sıra, çocukların ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir.