İlk Fırsat Akademisi

İlk Fırsat katılımcıları STK’lardaki çalışma süreleri boyunca çalışma alanlarıyla ilgili işbaşı eğitimlerinde deneyim kazanırken, İlk Fırsat Akademisi kapsamında kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim ve mentorluk programlarından yararlanıyorlar.

Esas Sosyal tarafından tasarlanarak koordine edilen eğitim programı, konularında uzman eğitmenler tarafından hayata geçiriliyor. Program süresi olan 12 ay boyunca Akademi kapsamında aşağıdaki beceri gruplarında toplam 250 saatten fazla yüz yüze ve online eğitimler sunuluyor:

  • Teknik Beceriler- Ofis programları, temel finans, problem çözme, zaman yönetimi, profesyonel yazışma becerileri, karar verme, proje yönetimi, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, diksiyon ve topluluk karşısında konuşma, sunum becerileri,
  • Sosyal Beceriler- Stres yönetimi, ağ oluşturma, iletişim, beden dili, çatışma yönetimi, değişim ve çeşitlilik yönetimi,
  • Özel Başlıklar- Yeni medya trendleri, kariyer planlama, işyeri etiği, medyayla konuşma.
  • İngilizce Eğitimi- Katılımcı başına 60 saatlik İngilizce eğitim desteği verilmektedir.

Bunların yanı sıra özel olarak kurgulanmış bir dizi söyleşi aracılığıyla katılımcılar iş dünyası, sanat, spor ve STK alanlarında başarılı isimlerle bir araya gelerek deneyimlerinden ilham alma şansına sahip oluyorlar. Söyleşiler, İlk Fırsat katılımcılarının kişisel gelişimlerine deneyim paylaşımı yoluyla katkıda bulunuyor.

İlk Fırsat Mentorluk Programı, katılımcıları kendilerine aşağıdaki destekleri verebilecek mentorlarla eşleştiriyor:

  • Kariyer planlamalarında yol göstermek,
  • Profesyonel ağlarını oluşturmalarına yardımcı olmak ve sektörler/kariyer alanları hakkında bilgi sağlamak,
  • Profesyonel gelişimleri hakkında geri bildirim vermek

Her İlk Fırsat katılımcısına bir mentordan neler beklediği sorularak, iş uyumu değerlendirmesinde belirlenmiş olan gelişim alanları göz önünde bulundurularak katılımcı-mentor eşleştirmeleri gerçekleştiriliyor. Katılımcılara ve mentorlara ayrı ayrı verilen eğitimlerin ardından katılımcı ve mentorlar ayda en az bir kere olmak üzere düzenli olarak bir araya geliyorlar. İlk Fırsat mentorları arasında  Akfen Holding, Akiş GYO, Defacto, Denizbank, Doğan Holding, Pegasus, Esas Holding, Mazars Denge, Dimes, HD Holding, gibi farklı sektörlerdeki kurum yöneticileri yer alıyor.

İlk Fırsat Mentorları

İlk Fırsat katılımcıları STK’lardaki çalışma süreleri boyunca çalışma alanlarıyla ilgili işbaşı eğitimlere katılıp deneyim kazanırken, İlk Fırsat Akademisi kapsamında da kariyer gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim ve mentorluk programlarından yararlanıyorlar.

Esas Sosyal tarafından tasarlanarak koordine edilen eğitim programı konularında uzman eğitmenler tarafından hayata geçiriliyor. Program süresi olan 12 ay boyunca akademi kapsamında aşağıdaki beceri gruplarında toplam yaklaşık 150 saat yüz yüze ve online eğitim sunuluyor:

Teknik Beceriler - Ofis programları, temel finans, problem çözme, zaman yönetimi, profesyonel yazışma becerileri, karar verme, proje yönetimi, yaratıcı ve yenilikçi düşünme, diksiyon ve topluluk karşısında konuşma, sunum becerileri,

Sosyal Beceriler - Stres yönetimi, ağ oluşturma, iletişim, beden dili, çatışma yönetimi, değişim ve çeşitlilik yönetimi,

Özel Başlıklar - Yeni medya trendleri, kariyer planlama, işyeri etiği, medyayla konuşma.

Bunlara ek olarak özel olarak kurgulanmış bir dizi söyleşi aracılığıyla katılımcılar iş dünyası, sanat, spor ve STK alanlarında başarılı isimlerle bir araya gelerek deneyimlerinden ilham alma şansına sahip oluyorlar. Söyleşiler İlk Fırsat katılımcılarının kişisel gelişimine deneyim paylaşımı yoluyla katkıda bulunuyor.