İlk Fırsat | Bilgi ve Başvuru
STK Katılımı

Program kapsamında işbirliği yapılacak STK’ların başvuru ve değerlendirme sürecinden sonra (Haziran-Temmuz) gençlerin seçme ve yerleştirme süreci gerçekleştirilmektedir (Ekim-Aralık). 2018'de programa başvuran ve seçilen gençler işlerine Ocak 2018’de başladı.

STK Başvuru Kriterleri

Üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere iş olanağı vermek isteyen, aşağıdaki koşulları sağlayan, en az 3 yıl önce ve T.C. yasalarına göre kurulmuş tüm dernekler, vakıflar ve üst kuruluşları (federasyon, konfederasyon vb.) İlk Fırsat’a başvurabilirler.

Bu kurumlar ayrıca bu kriterlere uygunluk göstermeli:

  • Toplum yararına çalışmalar yürüten (Çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve kadınlar ile ilgili alanlarda çalışanlara öncelik verilecektir)
  • En az 7 tam zamanlı çalışanı olan
  • Son iki yılda yıllık en az 750.000 TL bütçesi olan
  • Talep ettikleri pozisyon için net bir iş tanımı sunan
  • Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunan
Başvuru

İlk Fırsat 2019 Dönemi STK başvuruları 4 Haziran-29 Haziran arasında yapılacaktır.

2018’de katılımcı başına 240 saate yakın

STK Başvuruları 4-29 Haziran
STK Başvurularının Değerlendirilmesi 2-13 Temmuz
Sonuçların Açıklanması 16 Temmuz haftası
STK Tanışma Toplantısı 6 Ağustos haftası
Genç Aday Başvuruları 5 Eylül-5 Ekim
Aday Başvuru Değerlendirilmesi Ekim-Kasım
Online Mülakatlar
Kişilik Envanteri
Yüz Yüze Mülakatlar ve Katılımcıların Belirlenmesi Kasım'ın ikinci haftası
Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi ve STK’ların Katılımcılara İş Tekliflerinin Yapılması Kasım’ın üçüncü haftası
Oryantasyon Programı Kasım’ın son haftası
Katılımcıların Kurumlarda İşbaşı Yapması Aralık sonu