STK Katılımı

Program kapsamında işbirliği yapılacak STK’ların başvuru ve değerlendirme sürecinden sonra (Temmuz-Eylül) gençlerin seçme ve yerleştirme süreci gerçekleştirilmektedir (Ekim-Aralık). Program katılımcısı olacak gençler işlerine Ocak 2018’de başlayacaklar.

STK Başvuru Kriterleri

Üniversiteden yeni mezun olmuş gençlere iş olanağı vermek isteyen, aşağıdaki koşulları sağlayan, en az 3 yıl önce ve T.C. yasalarına göre kurulmuş tüm dernekler, vakıflar ve üst kuruluşları (federasyon, konfederasyon vb.) İlk Fırsat’a başvurabilirler.

Bu kurumlar ayrıca bu kriterlere uygunluk göstermeli:

  • Toplum yararına çalışmalar yürüten (Çevre, sağlık, eğitim, kültür-sanat, çocuklar, engelliler, gençler, insani yardım, sosyo-ekonomik gelişim ve kadınlar ile ilgili alanlarda çalışanlara öncelik verilecektir)
  • En az 7 tam zamanlı çalışanı olan
  • Son iki yılda yıllık en az 750.000 TL bütçesi olan
  • Talep ettikleri pozisyon için net bir iş tanımı sunan
  • Katılımcı gençlere işbaşı deneyimi ve kişisel gelişim olanağı sunan

Başvuru

İlk Fırsat 2018 Dönemi STK başvuruları 17 Temmuz-11 Ağustos 2017 arasında yapılabilecektir.

STK Başvuruları 17 Temmuz- 11 Ağustos
STK Başvurularının Değerlendirilmesi 14 Ağustos-4 Eylül
Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi 5 Eylül
STK Tanışma Toplantısı 19 Eylül
Genç Aday Başvuruları 2 Ekim-3 Kasım
Aday Başvuru Değerlendirilmesi Kasım
Online Mülakatlar
Kişilik Envanteri
Yüz Yüze Mülakatlar ve Katılımcıların Belirlenmesi Aralık’ın ikinci haftası
Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi ve STK’ların Katılımcılara İş Tekliflerinin Yapılması Aralık’ın üçüncü haftası
Oryantasyon Programı Aralık’ın son haftası
Katılımcıların Kurumlarda İşbaşı Yapması 2 Ocak 2018

İşbirliği Yapılan STK’lar

İlk Fırsat kapsamında gençlere ilk iş fırsatlarını vermek isteyen Türkiye'nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) işbirliği yapılmaktadır.

Alternatif Yaşam Derneği (AYDER)


Alternatif Yaşam Derneği, Türkiye’deki engellilere ve bütün dezavantajlı gruplara yönelik “engellilik” olgusuna alternatif çözümler öneren, yenilikçi ve sürdürülebilir projeler üreterek, engelsiz Türkiye’ye doğru giden yolda üzerine düşen görevleri yerine getirmek üzere kuruldu. AYDER fiili kuruluş tarihi olan 2002 yılı öncesinden başlayarak Dalmak Özgürlüktür, Alternative Camp, Reha İstanbul Fuarı, Engelsiz Turizm ve Düşler Akademisi gibi birçok yenilikçi proje planladı ve hayata geçirdi. AYDER Ashoka Ağı içinde yer alıyor.

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)


AÇEV 1993 yılında kuruluşundan bu yana, “daha güçlü ve sağlıklı bir toplum, daha iyi bir gelecek” ilkesiyle, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik, erken çocukluk ve yetişkin eğitimleri veriyor. AÇEV: Sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle erken çocukluk döneminde destek alamayan çocuklar/ anne-babalar/ okuma-yazma bilmeyen yetişkinler olarak belirlediği hedef kitlesinin ihtiyaçlarını araştırmalarla saptayıp bu ihtiyaca cevap verecek, bilimsel programları geliştiriyor. Bu programları çeşitli işbirlikleriyle hayata geçiriyor.

Darüşşafaka Cemiyeti


Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 1863 yılından bu yana “eğitimde fırsat eşitliği” misyonuyla varlığını sürdürüyor. “Şefkat yuvası” anlamına gelen Darüşşafaka, günümüzde babası veya annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızı on yaşındayken ailelerinden emanet alıyor; onlara uluslararası standartlarda eğitim fırsatı sunuyor ve düşünen, sorgulayan, özgüvenli, topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştiriyor. Bugün ülkemizin dört bir yanından, sınavla seçilen 1.000’e yakın öğrenci, İstanbul Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda, ortaokul 1. sınıftan liseyi bitirinceye kadar dokuz yıl süreyle tam burslu, yatılı, kolej eğitimi görüyor. Cemiyet, üniversiteyi kazanan mezunlarına da burs desteğini sürdürüyor.

Genç Hayat Vakfı


(2016 yılında İşbirliği yapılmıştır)
Hedef kitlesini 11-18 yaş grubundaki bireylerin oluşturduğu Genç Hayat Vakfı 2008 yılından bu yana yaptığı araştırma, proje ve eğitimlerle gençlik ile ilgili konularda strateji ve politika oluşturulmasına yardımcı olacak çalışmalar yapıyor. Genç Hayat tüm çalışmalarında genci merkeze alarak, gencin iletişimde olduğu herkesle çalışmalar yürütüyor.

İlk Fırsat Genç Hayat Vakfı’nın Proje Eğitim Asistanı pozisyonunda bir kişiyi destekliyor.

Hayata Destek Derneği


Hayata Destek, afet risk ve etkilerinin en aza indirilmesi için Türkiye ve çevre ülkelerde afete hazırlık, risk azaltma, acil müdahale ve iyileştirme çalışmaları yapan bölgesel bir insani yardım kuruluşu. Dernek, bu çerçevede Türkiye’de son yıllarda yaşanan afetler sonrasında olduğu gibi acil yardım çalışmalarında bulunuyor; afet yönetimi alanında çalışan kurum ve kuruluşlara yönelik eğitimler, toplantılar ve atölyeler düzenliyor.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV)


2015’te kuruluşunun 40. yıldönümünü kutlayan İKSV, İstanbul’u dünya kültür-sanat başkentleri arasında ön sıralara taşımak, kültür ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve çağdaş değerler arasında sürekli ve kalıcı bir etkileşim sağlamak ve kültür politikalarının oluşturulmasında etkin rol oynamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Özel Olimpiyatlar Türkiye


Temelleri 1982 yılında Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı’nın önderliğinde atılan Özel Olimpiyatlar Türkiye, tüm dünyada 170 ülkeye yayılmış 225 kurumu kanalıyla, 4,4 milyon kişiye ulaşan Uluslararası Özel Olimpiyatlar’ın (Special Olympics) Türkiye’deki tek kuruluşudur. Özel Olimpiyatlar Türkiye, özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, diğer bireylerle bir araya getirip, çeşitli spor dallarında düzenli eğitim ve yarışma olanakları sağlıyor. Bu şekilde özel sporcuların fizik kondisyonlarını, motor becerilerini ve yeteneklerini geliştirmelerine, cesaretlerini sergilemelerine, başarılarının mutluluğunu yaşamalarına, toplum ile ilişkilerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı ve sosyal hayata katılımlarını artırmayı hedefliyor.

PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği


Türkiye'de İnsan Yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olan PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) 3 bine yaklaşan üye sayısı ile özel sektörde istihdam edilen yaklaşık 2,5 milyon çalışan ve 1147 kuruma ulaşarak İnsan Yönetimi alanındaki profesyonellerin gereksinimlerine 40 yıldır hizmet sunuyor. İstanbul Merkezi’ne bağlı 5 bölgede şubesi bulunan PERYÖN, istihdama katkı sağlayan, mesleki gelişimi destekleyen platformların oluşturulmasına öncülük ediyor. İş dünyası, kamu, üniversite üçgeninde bağlayıcı, güçlendirici çalışmalar gerçekleştiren PERYÖN, uygulamaları ile mesleki eğitimin yaygınlaşmasına ve istihdamın arttırılmasına katkı sağlıyor.

TEMA- Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı


TEMA, sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta ülke toprakları olmak üzere doğal varlıkların korunması için, bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir sivil toplum kuruluşudur. Başta erozyon sorunu olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalışan TEMA Ashoka Ağı içinde yer alıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)


2002 yılında kurulan Toplum Gönüllüleri Vakfı gençlerin gönüllü olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına katılmasını sağlayarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor. Böylece gençlerin gönüllülük temelinde toplumsal katılımlarını arttırıyor. 2014 yılında Türkiye’nin dört bir yanından 53.159 gencin katılımıyla 1.378 yerel, ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projesi/etkinliği/kampanyası ve 353 eğitim gerçekleştiren Toplum Gönüllüleri, yerel kaynağı da harekete geçirerek yerel halkın katılımını sağlıyor. TOG Ashoka Ağı içinde yer alıyor.

Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı


Otizmli çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003tarihinde kurulmuştur. Vakfın vizyonu, Türkiye’de Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocukların erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Türk Eğitim Vakfı (TEV)


Vehbi Koç’un önderliğinde 205 hayırsever tarafından 1967 yılında kurulmuş olan Türk Eğitim Vakfı’nın en önemli hedefi insan kaynağını bilgiyi üreten ve kullanan konuma getirmek, en önemli yaklaşımı ise insanların “çağdaş Türkiye” idealine ve insanlığın gelişimine katkı sağlamak amacıyla olanaklarını yöneltecekleri alanların hazırlanmasıdır. TEV bu amaçla başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere burs veriyor, okullar, öğrenci yurtları ve kütüphaneler inşa ediyor. TEV ayrıca öğrencilerin çalışmalarını teşvik etmek için ödüller veriyor ve eğitim alanında bilimsel araştırmalar gerçekleştiriyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)


(2016 yılında İşbirliği yapılmıştır)
TEGV’in amacı ilköğretim çağı çocuklarının cumhuriyetin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulamaktır. Vakıf oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve 'Sosyal Etkinliklere Destek Protokolü' kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçiriyor.

İlk Fırsat TEGV’in Ateş Böceği Gezici Eğitim Birimi Yöneticisi pozisyonunda iki kişiyi destekliyor.

Yuva Derneği


2010 yılında kurulan YUVA Derneği, ekoloji, insan hakları ve yoksulluğun ortadan kaldırılması konularını beraberce ele alan ve amaçlarına ulaşmak için yetişkin öğrenmesi yolunu benimsemiş bir sivil toplum kuruluşudur. Yuva Derneği, sürdürülebilir yaşam tarzlarının yaygınlaşması, yoksulluğun azaltılması ve demokratikleşme odaklı faaliyetler yürütüyor ve katılımcı eğitim yöntemlerini destekliyor.