İlk Fırsat Katılımcı Adayları için Başvuru Kriterleri


İlk Fırsat kapsamındaki STK’larda 2018 döneminde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylardan aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

  • İlk Fırsat kapsamında öncelik verilen üniversitelerden birinden 2016 Ekim ayı ve sonrasında mezun olmuş (bakınız aşağıdaki liste)
  • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri
  • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
  • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
  • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması

Başvuru

İlk Fırsat 2018 Dönemi Aday başvuruları 2 Ekim-3 Kasım 2017 arasında yapıldı.

2018 Üniversite Listesi

İlk Fırsat kapsamındaki STK’larda 2018 döneminde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylardan aşağıdaki üniversitelerden mezuniyet beklenmiştir.

2018’de katılımcı başına 240 saate yakın

2018 Üniversite Listesi
Aday Seçim Süreci
Aday Seçim Süreci