İlk Fırsat Katılımcı Adayları için Başvuru Kriterleri


İlk Fırsat kapsamındaki STK’larda 2020 döneminde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylardan aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

  • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2019 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş
  • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri
  • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
  • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
  • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması

Başvuru


İlk Fırsat 2020 aday başvuruları Mayıs - Haziran 2020'de yapılacaktır.

ADAYLAR İÇİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Aday Seçim Süreci
Aday Seçim Süreci