Katılımcılar

Aday Kriterleri ve Süreç

 Katılımcı Adayları için Başvuru Kriterleri


Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı kapsamındaki STK’larda 2022 döneminde çalışmak üzere başvuruda bulunan adayların aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:


    • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2021 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş olması

    • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri olması

    • Daha önce tam zamanlı bir işte çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması

    • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması


Başvuru:


Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı'nın 2022 aday başvuruları, 9 Mayıs 2022 - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


Her aday sadece 1 kuruma/pozisyona başvuru yapabilmektedir.


Program kapsamında seçilen katılımcıların işe başlama tarihi 1 Eylül 2022'dir.