Hakkımızda

2015'te kurulan Esas Sosyal, ‘Gençlik ve İstihdam’ alanında sosyal yatırımlarını yeni mezun gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde karşılaştıkları engelleri kaldırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve desteklemeyi amaçlıyor. İlk Fırsat, Esas Sosyal'in ilk sosyal yatırım projesidir.

TÜİK verilerine göre, Ocak 2017'de Türkiye’de üniversite eğitimi almış gençler arasında işsizlik oranı %30'un üzerinde gerçekleşti. Esas Sosyal’in bu alanda yaptığı araştırma sonuçlarına göre, yatırım yapılmış iş arayan diplomalı gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra karşılaştıkları en büyük sorunun deneyim ve referans eksikliği olduğu görülüyor. Özellikle az bilinen devlet üniversitelerinden mezun olan gençler daha fazla fırsat eşitsizliği ile karşı karşıya kalıyor ve ortalama 13 ay işsiz kalıyorlar.

Esas Sosyal’in geliştirdiği ve desteklediği İlk Fırsat programı, üniversiteden yeni mezun olmuş iş arayan gençlerin okuldan işe geçiş sürecinde sivil toplum kuruluşlarında (STK) bir yıl boyunca çalışarak deneyim kazanmalarını destekliyor. Esas Sosyal tarafından desteklenen STK’larda çalışan gençler 12 ay tam zamanlı çalışıp, ayrıca program kapsamında farklı etkinlikler, eğitimler ve mentorluk desteklerinden oluşan ve 21. Yüzyıl Becerilerini geliştirecek şekilde tasarlanmış olan ‘İlk Fırsat Akademisi’nden de yararlanıyorlar.


Esas Sosyal Hakkında

Şevket Sabancı, Hayırlı Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu tarafından Nisan 2015'te kurulmuş olan Esas Sosyal, ailenin sosyal yatırımlarının kapsamını hayırseverlik geleneğinin üzerine inşa ederek genişletmeyi amaçlıyor. Esas Sosyal’in ana amacı bireylere ve kurumlara yatırım yaparak potansiyellerini ortaya çıkarmak ve bu yolla sürdürülebilir bir sosyal etki oluşturmak olarak belirlendi. Çalışmalar gerçekleştilirken gücünü çeşitli sektörlerdeki uzmanlardan oluşan Danışma Kurulu’ndan ve profesyonel ekibinden almaktadır. Daha fazla bilgi için: www.esassosyal.org