İlk Fırsat Katılımcı Adayları için Başvuru Kriterleri


İlk Fırsat kapsamındaki STK’larda 2019 döneminde çalışmak üzere başvuruda bulunan adaylardan aşağıdaki kriterleri karşılamaları beklenmektedir:

  • Herhangi bir devlet üniversitesinden 2017 Haziran ayı ve sonrasında mezun olmuş 
  • Diploma notunun 4’lük sisteme göre en az 2,5/ 100'lük sistemde 65 puan ve üzeri
  • Daha önce tam zamanlı çalışmamış olması (Stajlar bu kapsamda değildir)
  • İlk Fırsat’a başvuru tarihinde 20 yaşından gün almış, 25 yaşından gün almamış olması
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
  • Programa katkıda bulunabilecek ve yararlanabilecek niteliklere sahip olması

Başvuru

İlk Fırsat 2019 Dönemi Aday başvuruları 5 Eylül-5 Ekim 2018 arasında yapılacaktır.

İlk Fırsat kapsamında STK’larda 2019 döneminde çalışmak isteyen tüm devlet üniversitesi mezunları programa başvurabilmektedir. 


STK Başvuruları 4-29 Haziran
STK Başvurularının Değerlendirilmesi 2-13 Temmuz
Sonuçların Açıklanması 16 Temmuz haftası
STK Tanışma Toplantısı 6 Ağustos haftası
Genç Aday Başvuruları 5 Eylül-5 Ekim
Aday Başvuru Değerlendirilmesi Ekim-Kasım
Online Mülakatlar
Kişilik Envanteri
Yüz Yüze Mülakatlar ve Katılımcıların Belirlenmesi Kasım'ın ikinci haftası
Seçim Sonuçlarının Bildirilmesi ve STK’ların Katılımcılara İş Tekliflerinin Yapılması Kasım’ın üçüncü haftası
Oryantasyon Programı Kasım’ın son haftası
Katılımcıların Kurumlarda İşbaşı Yapması Aralık sonu

2018’de katılımcı başına 240 saate yakın

Aday Seçim Süreci
Aday Seçim Süreci